Προφιλ ιατρού

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΗΓΗΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
  1. Γενική Κλινική
  2. Παιδιατρική