Προφιλ ιατρού

ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΥ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική