Προφιλ ιατρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική