Προφιλ ιατρού

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΠΑΙΔΟΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ & ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
  1. Παιδιατρική