Προφιλ ιατρού

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική