Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική