Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΟΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική