Προφιλ ιατρού

ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΤΕΡΑΚΗ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική