Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική