Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΠΟΥΝΑΣ

ΩΡΛ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ω.Ρ.Λ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική