Προφιλ ιατρού

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική