Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική