Προφιλ ιατρού

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Παιδιατρική