Προφιλ ιατρού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Ιατρείου Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής
 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 1975: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • 1980: Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Ντίσελντορφ
  • 1978 -1983: Εξετάσεις - Ειδικότητα Παιδιατρικής Πανεπιστημίου Ντίσελντορφ
  • 1990: Εξετάσεις - Ειδικότητα Κοινωνικής Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Μετεκπαίδευση  στη Κοινωνική Αναπτυξιακή Παιδιατρική  Πανεπιστημίου Μονάχου - Kinderzentrum Muenchen - (1991 και 1996  άδεια ΚΕΣΥ)
  • 1996-1998: Εξετάσεις- Διεθνές δίπλωμα Ιατροπαιδαγωγικής- θεραπευτικής κ. Montessori Πάν. Μονάχου. (Υποτροφία Διεθνούς Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης και International Montessori Association AMI)
  • Εκπαίδευση σε θέματα Αναπτυξιακής Κοινωνικής Παιδιατρικής (συμμετοχή σε 118 σεμινάρια  Διεθνούς Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συναντήσεων / Συνεδρίων)
  • Υφηγήτρια Γερμανικής και Διεθνούς Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (1998 έδρα Πανεπιστημίου Μονάχου)
  • 1998-2017: Διευθύντρια Παιδιατρικού Tμήματος Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης
  • 1992- 2003: Ιδρύτρια, Υπεύθυνη  Ιατρείου Αναπτυξιακής Κοινωνικής Παιδιατρικής, Γ. Ν. Π. Πεντέλης
 • Διδακτορική Διατριβή

  1980: Πανεπιστήμιο Ντύσσελντορφ, Γερμανίας Τίτλος: «Αξιολόγηση ευρημάτων νεκροτομής όλων  των περί την γέννηση   αποθανόντων παιδιών τα έτη 1973 και 1974» (κατόπιν εξετάσεων)

 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 1976-1978: Παθολογοανατομία Παίδων Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ, Γερμανία
  • 1978-1983: Παιδιατρικές Κλινικές Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ, Γερμανία
  • 1983-1984: Παιδοογκολογικό Κλιν.-Αιματ. Τμ. Παιδιατρικής  Κλινικής Πανεπιστημίου Ντύσσελντορφ, Γερμανίας
  • 1985-1986: Σύμβουλος Οργάνωσης-Λειτουργιας Παιδικών Σταθμών Εργατικής Εστίας
   Παιδιατρική κλινική Γ.Ν.Π. Πεντέλης  
  • 1986: Νεογνικό Τμήμα Πανεπιστ. Κλινικής «Αγλαΐα Κυριακού»  
  • 1986-1988: Επιμελήτρια Β.  Παιδιατρική Κλινική «Αγία Σοφία»  
  • 1988 – 1997: Επιμελήτρια Α’, Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π. Πεντέλης  
  • 1998 – 2017: Διευθύντρια Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.Π. Πεντέλης
  • 1992-2017: Οργάνωση - Λειτουργία τμήματος Αναπτυξιακής Κοινωνικής - Παιδιατρικης  Γενικού νοσοκομείου  Πεντέλης,  Διευθύντρια
  • 2018 – Σήμερα: Υπ. Ιατρείου  Αναπτ. Παιδιατρίκής Metropolitan Hospital
  • 2019 – Σήμερα: Υπ. Ιατρείου  Αναπτ. Παιδιατρικής  Μαιευτηρίου, Λητώ
  • 2022 – Σήμερα: Επιστημονική Συνεργάτης, Ιατρείο Αναπτυξιακής και Συμπεριφορικής Παιδιατρικής, ΙΑΣΩ Παιδιατρική Κλινική
 • Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  Θέματα Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής με προσωπική ιδέα, συντονισμό, διεκπεραίωση

  • 185 ανακοινώσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια
  • 98 εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια - συμπόσια
  • 350 εισηγήσεις σε μετεκπαιδευτικά σεμινάρια
  • 23 δημοσιευόμενες εργασίες σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά
  • 28 συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα εκ των οποίων 4 διακρατικής συνεργασίας
  • 5 εκθέσεις- εισηγήσεις  προς υπουργείο Υγείας Πρόνοιας για νομοθετικές ρυθμίσεις
  • 15 μονογραφίες ενημερωτικά φυλλάδια, πρακτικά  συνεδρίων, σεμιναρίων  επιστημονικού περιεχομένου (ιατρικές, παιδαγωγικές, κοινωνικές  συμβουλές για διάφορες κατηγορίες ΑΜΕΑ)
  • 1994: Υπεύθυνη Διοργάνωσης και Μετεκπαίδευσης γιατρών στo πλαίσιo Κοινοτικού Προγράμματος σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μονάχου, Γερμανίας (τρίμηνης διάρκειας) σε θέματα Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής  
  • 1994 – 1995: 2 Κοινοτικά προγράμματα «HORIZOΝ» σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μονάχου / Διεθνής Ακαδημία Αναπτυξιακής Αποκατάστασης, (τρίμηνης διάρκειας)  για γιατρούς και επαγγελματίες υγείας σε θέματα Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
  • 1996 – 2002: Εκπαιδεύτρια σε 8 πολύμηνα ευρωπαϊκά μετεκπαιδευτικά προγράμματα για γιατρούς και επαγγελματίες υγείας
  • (1996-2017)
   Υπεύθυνη εκπαίδευσης Παιδιάτρων  του Ι.Κ.Α. και  Ε.Σ.Υ.  (με άδεια ΚΕΣΥ), ψυχολόγων θεραπευτών κλπ. (σε συνεργασία με ΕΚΠΑ και ΤΕΙ) στην αναπτυξιακή παιδιατρική (Γ.Ν.Π. Πεντέλης _Ελλάδα, Ακαδημία Αναπτυξιακής Αποκατάστασης Μόναχο (Γερμανία)
 • Βραβεία - Διακρίσεις
  • Αργυρούν μετάλλιο (ανώτατη διάκριση) της διεθνούς “Aktion Sohnenschein” (δημοσίευση στον ημερήσιο γερμανικό τύπο και Διεθνή περιοδικά) (1997)
  • Ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (1997) έδρα Ινστιτούτο κοινωνικής παιδ. Παν. Μονάχου Γερμανία (έτος  ίδρυσης 1972)
  • Ιδρυτικό μέλος της Διεθνούς “Aktion Sohnenschein” (1997) για παιδιά με ειδικές ανάγκες (έδρα πανεπιστήμιο Kinderzentrum Μονάχου) (έτος ίδρυσης 1972)
  • Υφηγήτρια Γερμανικής Και Διεθνούς Ακαδημίας Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (Πανεπιστήμιο Μονάχου, Γερμανία)  (1998)
  • Εκπρόσωπος της Ελλάδας σε διεθνείς εκδηλώσεις, συνέδρια  παρουσία Προέδρου Γερμανίας, αντιπροσώπων Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μόναχο, Brixen (1992-2011)
  • Βράβευση για καλύτερη επιστημονική εργασία Παν. Συν. Κοιν. Παιδ. (Πάτρα 2001)
  • Υπεύθυνη ομάδας Εργασίας στο Γερμ. Συν. Παιδ. - Εφηβικής Παιδ. σε συνεργ. με Child Health Foundation  (Λειψία 2002)
  • Σύμβουλος Γ. Γραμματείας Πρόνοιας/ Υπουργείου Υγείας (1995-2002)
  • Μέλος ΔΣ του Εθνικού Ιδρύματος Αναπήρων Ε.Ι.Α.Α. (1999-2002)
  • Μέλος επιτροπών ΑΜΕΑ Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας (1998-03)
  • Αντιπρόεδρος στο Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Παίδων Αθηνών (2003-2007)
  • Μέλος επιτροπών - εκπαίδευσης/μετεκπαίδευσης του Κεντρικού Συμβούλου Υγείας- (ΚΕΣΥ)   (2014-2019)
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Ιδρυτικό μέλος του 1ΟΥ Αυτόνομου Επιστημ. Λόγου Μεταναστριών Δυτικής Γερμανίας  (Πρόεδρος Φ. Παπούλια) υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας (έτος ίδρυσης 1977 Κολωνία)
  • Μέλος της “European Society of Social Pediatrics” (1992)
  • Μέλος της Εταιρείας “Berufsverband der Kinderaerzte” Deutschland (1978-1982)
  • Μέλος “Deutsche Gesellschaft Kinderheil-Kunde und Jugendmedicin”(1978-2008)
  • Μέλος της Εταιρείας “Deutsche Gesellschaft fuer Socialpaediatre” (1992-2015)
  • Μέλος Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας (1984 - Σήμερα)
  • Ιδρυτικό μέλος 3 ελληνικών επιστημονικών εταιρειών (σε θέματα Προληπτικής Ιατρικής/ Κοινωνικής παιδ/κης )
  • Πρόεδρος του Ελληνικού Τμήματος  Ακαδημαϊκής Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (1996-2017)
  • Αντιπρόεδρος επιτροπής μελών της Ελληνικής Εταιρείας Εφηβικής Ιατρικής (1997)
  • Μέλος Πανεπιστημιακών Επιτροπών (έδρα Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Αθηνών) (1992-2009)
  • Υπεύθυνη διοργάνωσης και συντονισμού 6 Πανελληνίων συνεδρίων με Διεθνή συμμετοχή (1997-2004)
  • Μέλος Οργανωτικής  Επιστημονικής  Επιτροπής 25 Πανελληνίων συνεδριών
  • Μέλος Συντακτ. Επιτροπής  Ελ. Παιδιατρικής Εταιρείας
  • Κριτής στο περιοδικό της ελληνικής παιδιατρικής εταιρείας «Παιδιατρική»
  • Μέλος ειδικής επιτροπής αξιολόγησης εργασιών προς ανακοίνωση και επιτροπής επιλογής προς βράβευση σε πανελλήνια παιδιατρικά συνέδρια (1992-2009)
  • Κριτής εργασιών στα Παν. Συν. Παιδ/κης και Προαγωγής  Υγείας (1991-2004)
  • Μέλος της επιστ. συντακτικής επιτροπής περιοδικού «Επίμετρο παιδιατρικής»
   Συμμετοχή στ’ ανωτέρω σε θέματα Κοινωνικής Αναπτυξιακής Παιδιατρικής