Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική