Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική