Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική