Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική