Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική