Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική