Προφιλ ιατρού

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική