Προφιλ ιατρού

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, Γ' ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική