Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΔΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική