Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Β’ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική