Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΩΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Παιδιατρική