Προφιλ ιατρού

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική