Προφιλ ιατρού

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΧΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική