Προφιλ ιατρού

ΕΙΡΗΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΙΑΣΩ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
  1. Γενική Κλινική