Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΡΙΝΙΑΣ

ΩΡΛ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΩΡΛ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΑΚΟΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική