Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΑΡΓΑΡΑΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική