Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΖΕΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική