Προφιλ ιατρού

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΟΡΤΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική