Προφιλ ιατρού

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική
  3. Παιδιατρική