Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΤΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική