Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική
  2. Παιδιατρική