Προφιλ ιατρού

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική