Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική