Προφιλ ιατρού

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική