Προφιλ ιατρού

ΙΡΜΑ ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΣΩ
  1. Μαιευτική - Γυναικολογική