Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική