Προφιλ ιατρού

ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ε. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Ε.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΟΣ

Επιμελήτης, Α’ Παθολογική Κλινική
 1. Γενική Κλινική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2013: Διδακτορική Διατριβή / Βαθμός: Άριστα
  • 2007: Ιατρική ειδικότητα Παθολογίας / Νομαρχία Αθηνών
  • 1997: Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος / Νομαρχία Αθηνών, Τομέας Νότιας Αθήνας
  • 1996: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης / Λίαν Καλώς 8.14
  • 1990: Απολυτήριο Λεοντείου Λυκείου Ν. Σμύρνης / Άριστα 19 και 10/11
 • Διδακτορική Διατριβή
  "Σύγκριση μεθόδων αξιολόγησης της νυχτερινής πτώσης (dipping) και της πρωινής αύξησης (surge) της αρτηριακής πίεσης κατά την 24ωρη καταγραφή της πίεσης"
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • 2008-2011: Επιστημονικός Συνεργάτης και Επίτιμος Κλινικός Ερευνητικός Συνεργάτης. International Center for Circulatory Health (ICCH), Imperial College/St. Mary’s Hospital, London
  • 2011-2021: Επιμελητής Ζ’ Παθολογικής Κλινικής νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  Υπέρταση, Υπερτασικές διαταραχές στην κύηση, Ρύθμιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου
 • Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών
  • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Υπέρτασης
  • Ελληνική Εταιρεία Υπέρτασης
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Sever PS, Poulter NR, Mastorantonakis S, Chang CL, Dahlof B, Wedel H; On behalf of the ASCOT Investigators. Coronary heart disease benefits from blood pressure and lipid-lowering. Int J Cardiol. 2009 Jun 26;135(2):218-22
  • Stergiou G, Mastorantonakis S, Roussias L. Intraindividual reproducibility of blood pressure surge upon rising after nighttime sleep and siesta. Hypertens Res. 2008 Oct;31(10):1859-64
  • Stergiou G, Mastorantonakis S, Roussias L. Morning blood pressure surge: The reliability of different definitions. Hypertens Res. 2008 Aug;31(8):1589-94
  • Stergiou G, Argyraki K, Moyssakis I, Mastorantonakis S, Achimastos A, Karamanos V, Roussias L.  Home blood pressure is as reliable as ambulatory blood pressure in predicting target-organ damage in hypertension. Am J Hypertens. 2007 Jun;20(6):616-2
  • Karotsis A, Symeonidis A, Mastorantonakis S, Stergiou G; Home-Di-Plus Study Group. Additional antihypertensive effect of drugs in hypertensive subjects uncontrolled on diltiazem monotherapy: a randomized controlled trial using office and home blood pressure monitoring. Clin Exp Hypertens. 2006 Oct;28(7):655-62
  • Stergiou G, Efstathiou S, Alamara C, Mastorantonakis S, Roussias L. Home or self blood pressure measurement? What is the correct term? J Hypertens. 2003 Dec;21(12):2259-64.
 • Έρευνα
  • 2009-2011 Επίτιμος Κλινικός Ερευνητικός Συνεργάτης. International Center for Circulatory Health (ICCH), Imperial College/St. Mary’s Hospital, London
  • 2008 – 2009: Επιστημονικός Συνεργάτης. International Center for Circulatory Health (ICCH), Imperial College/St. Mary’s Hospital, London
  • 2003 – 2004:  Κλινικός Ερευνητικός Συνεργάτης. Κέντρο Υπέρτασης. Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική