Προφιλ ιατρού

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΣΣΑΡΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική