Προφιλ ιατρού

- ΣΑΨΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική