Προφιλ ιατρού

ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΟΚΚΟΥ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
  1. Παιδιατρική