Προφιλ ιατρού

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική