Προφιλ ιατρού

ΝΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική