Προφιλ ιατρού

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΧΑΡΙΣΤΗ ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική
  2. Μαιευτική - Γυναικολογική