Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

  1. Γενική Κλινική