Προφιλ ιατρού

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΑΪΛΟΓΛΟΥ

ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

 1. Παιδιατρική
 • Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι
  • 2011: Απόκτηση τίτλου ειδικότητας "Χειρουργικής Παίδων"
  • 2006 -2010: Α΄Χειρουργική «Παίδων Αγία Σοφία»
  • 2004: Απόκτηση ATLS
  • 2003 – 2006: Γενική Χειρουργική Νοσοκομείο Βόλου
  • 1998: Πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής Πανεπιστήμιο Κατάνης Ιταλίας
  • 1989 – 1998: Φοίτηση στην Ιατρική Σχολή Κατάνης Ιταλίας
 • Επαγγελματική Προϋπηρεσία
  • Από το 2021: Επιμελητής Παιδοχειρουργικού Τμήματος ΙΑΣΩ Παίδων
  • 2016: Επιμελητής στο "ΜΗΤΕΡΑ Παίδων"
  • 2011 - 2016 Συνεργάτης Ιατρός Νοσοκομείου "ΜΗΤΕΡΑ"
  • 2001 – 2003: Αγροτικός Ιατρός Κέντρου Υγείας Ζαγοράς
  • 2003 - 2004 & 2004 - 2005: Δίδαξε το μάθημα της Ανατομίας και Φυσιολογίας για δύο χρόνια στο Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Σπουδών Βοηθών Νοσηλευτών Βόλου
  • Έχει εκτελέσει μεγάλο αριθμό χειρουργικών και λαπαροσκοπικών επεμβάσεων ως Ιδιώτης Ιατρός στην περιοχή του Βόλου και της Αττικής
 • Κλινικό Ενδιαφέρον
  • Το κλινικό του ενδιαφέρoν αφορά σε όλο το φάσμα περιστατικών που άπτονται της χειρουργικής παίδων και νεογνών
 • Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
  • Πολλές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε Ελληνικά συνέδρια και ημερίδες καθώς και σε Ελληνικά περιοδικά.