Προφιλ ιατρού

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ

  1. Μαιευτική - Γυναικολογική